معرفی

شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای پروتئین ناب کوروش به عنوان یکی از شرکت‌های عضو گروه صنعتی گلرنگ، در سال 1396 با هدف ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای پروتئینی در سراسر کشور ثبت شده است.
اولین شعبه این مجموعه در تاریخ مهرماه 1398 راه اندازی شد و در حال حاضر این فروشگاه در نقاط گوناگون تهران مشغول فعالیت است.

ماموریت

شرکت پروتئین ناب کوروش با هدف عرضه محصولات پروتئینی به منظور بهره‌مندی ایرانیان از گوشت با کیفیت ایجاد شده است.
توجه به نیازمندی‌های سهامداران ، مشتریان و کارکنان به صورت متوازن از باورهای اصلی شرکت است و در جهت ساختن تصویری جذاب از شرکت از بُعد بزرگی و سرآمدی در صنعت پروتئینی گام بر می‌دارد.

چشم انداز

کسب 20 درصد از سهم بازار در زنجیره عرضه محصولات پروتئینی تا سال 1404

ارزش‌ها

کیفیت محصولات
تنوع محصولات
لذت خرید
بهداشت محیط

110 تامین کننده

تامین کنندگان

700 محصول

محصولات ناب

120 پرسنل

پرسنل ناب

10 فروشگاه

فروشگاه های ناب